Liên Hệ

Nếu bạn muốn liên hệ với chúng tôi xin vui lòng sử dụng mẫu này. Nếu bạn muốn có một bản cập nhật về đơn đặt hàng của bạn xin vui lòng cung cấp số thứ tự.

Nếu đơn đặt hàng của bạn đã được chuyển, bạn sẽ nhận được một liên kết theo dõi qua email và bạn có thể tìm thấy nó trong tài khoản cửa hàng.

  • Theo dõi & Đơn hàng: order@worldofamulets.com
  • Câu hỏi trước khi bán hàng: customer@worldofamulet.com
  • Nhà cung cấp: vendors@worldofamulets.com