Bùa hộ mệnh đặc biệt

Bùa hộ mệnh đặc biệt, bùa và mặt dây cho nam và nữ. Tùy chỉnh, làm bằng tay bạc và thép không gỉ